Get the Flash Player to see this player.
Nguyen Luong Sang
Quang Binh
Viet Nam
0987363211
sangtiennguyen@gmail.com
1.1. Tên : Nguyễn Lương Sáng

1.2. Năm sinh : 21 - 01- 1981 tại: Quảng Bình

1.3. Công tác   : Thạc sĩ, Giảng viên Mỹ thuật, Trưởng bộ môn Mỹ thuật – Trường Đại học Quảng Bình

1.4. Phân hội trưởng Phân hội Mỹ thuật – Hội VHNT Quảng Bình

1.5. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

1.6. Các triển lãm cá nhân và nhóm chọn lọc:

- 2019: Triển lãm cá nhân Biển – Đời – TP Huế

- 2019: Triển lãm Về di sản – Quảng Nam

- 2019: Biennale 2019 TP. Hồ Chí Minh

- 2019: Triển lãm nhóm Kết nối – Hà Nội

- 2018: Triển lãm Duyên (Cá nhân)

- 2018: Triển lãm Đao Pháp – Hà Nội

- 2017: Triển lãm Giải thưởng Hội MTVN – Hà Nội

- 2017: Triển lãm CLB Nghệ sĩ trẻ Hội MTVN – Hà Nội

- 2017: Triển lãm Hội Ngộ - TP Huế

- 2016: Triển lãm nghê sĩ trẻ: ToDay - Hà Nội - Việt Nam

- 2015: Triển lãm giải thưởng Hội MTVN – Hà Nội

- 2015 : Triển lãm Một mình (Cá nhân) - Quảng Bình - Việt Nam

- 2015: Triển lãm MT toàn quốc - Việt Nam

- 2015: Triển lãm 60 năm Hải quân ND Việt Nam

- 2014 : Festival Mỹ thuât trẻ toàn quốc - Việt Nam 

- 2014 : Những gam màu (nhóm) - Quảng Bình - Việt Nam

- 2013: Triển lãm Giải thưởng Hội MTVN – Hà Nội

- 2011: Triển lãm Giải thưởng UB Hội LHVHNT Việt Nam

- 2010: Triển lãm MT toàn quốc - Việt Nam

- 2004 - 2019: tham gia 16 Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung - Việt Nam

1.7 Các giải thưởng nghệ thuật:

- Giải Tác giả trẻ - Hội LHVHNT Việt Nam năm 2011

- Giải B triển lãm Mỹ thuật khu vực  Bắc miền Trung 2013

- Giải C triển lãm Mỹ thuật khu vực  Bắc miền Trung 2015

- Giải B triển lãm Mỹ thuật khu vực  Bắc miền Trung 2017

- Giải KK triển lãm Mỹ thuật khu vực  Bắc miền Trung 2016

- Giải KK triển lãm Mỹ thuật khu vực  Bắc miền Trung 2019

- Giải KK triển lãm Di sản văn hóa – Quảng Nam 2019

- Giải B Giải thưởng Lưu Trọng Lư 2016

- Giải C Giải thưởng Lưu Trọng Lư 2011

1.8. Sưu tập

- 03 tác phẩm trong bộ sưu tập MT đương đại Hội MTVN

- Sưu tập bảo tàng tư nhân, cá nhân trong và nước ngoài.

Back

 
Copyright © 2009 New Space Arts Foundation. Design by Lucie Bouquet. Developed by sfi.vn co.,ltd