Get the Flash Player to see this player.

Hue // September 2013

Project: The Game (Installation, performance and 24-channel video)

Artists: Le Brothers (Twin brothers Thanh – Hai; Hue, Vietnam)

Idea:

We were born in April 3rd, 1975, and only 27 days later, Vietnam – our country - gained complete independence in April 30th, 1975. Throughout the history, we have been through so many wars. Our childhood and our life now are haunted by the word war, and the tremendous loss of Vietnamese people, just like the people who have been through wars.

Images of the wars which we have been shown, have read about,… always urge us to desire for peace and a calm life.

When we were kids, life was very difficult, both materially and mentally. The children’s games back then were fake fights, the weapons of both sides were wooden guns or banana tree bark… The games, from the beginning till the end, never made us feel like there was any kind of hatred, they were simply children’s games…

Now that we’re adults, the word “War” still haunts us, and “wars”, in a way, still occur… guns are being fired, bombs are being launched, blood is bleeding, people are dying, losses still can’t be redeemed… War and its distortions are making people suffer non stop.

We just want wars to be children’s games, artistic games which make human beings happy, which bring us joy but suffering.

From the two uniforms of Vietnam People’s armed forces and Republic of Vietnam, we cut out war-related images: gun, bullet, bomb, airplane… and images of peace: flower, bird… the images were styled to look like toys; afterwards, the fabric images which were cut from one uniform were stitched onto the other…

After the transformation, the two uniforms remained their original shape and size, but the colors and details had been completely changed. One uniform has the color and the patterns of the other and vice versa.

The uniforms were the mean of recognition of both sides during the war, they evoke the emotions about the past, the pain of the country; they, now, have a different shape, a different meaning, they look like the props of children’s games, they represent the desire for peace, for the union of Vietnamese people as well as the people who have been through wars.

Via the uniforms, we also artistically recreated the image of the war, where the audience will not see the two soldiers from the two different sides of the war of antagonism and death, they’ll see them as an artistic game.

The image of our work is a game of peace and happiness…

- The cut-out images: the images of war weapons were oddified, they became non-dangerous toys

- Stitching: healing, the effort to reunite

- Stitching pieces from one uniform onto the other: permutation and solidarity

Project description

The Game

This is a contemporary art project by Le brothers (Thanh – Hai)

Using performance art: every day during 6 months in 2013,  Thanh – Hai rode their motorbikes to many locations within Thua Thien Hue Province, they performed and intervened in public places.

Besides the interactions between the work and the audience, local people, our work is also educational, it helps introducing a new art form to everyone.

Artwork size

Installation

- The two uniforms are copied to have 24 pairs, each and every edition is numbered, they go with 24 channels.

- 1975 silver coated, wooden guns 978 AR15 (USA) 989 AK (CCCR) are arranged to suit the space.

24-channel video, 60 minutes each

- Use all the pictures of the project to make the videos

- The sound used for the videos is the same

Performance

- Thanh – Hải perform from 30 to 60 minutes at the opening of the exhibition

Dự án:  “Trò chơi” (Sắp đặt, trình diễn và Video 24 kênh màu)

Nghệ Sỹ: Le Brothers (Twin brothers Thanh- Hải) - Huế, Việt nam

Ý tưởng:

Anh em chúng tôi sinh ngày 03/04/1975, và chỉ 27 ngày sau, đất nước Việt Nam của chúng tôi hoàn toàn thống nhất vào ngày 30/04/1975. Lịch sử của đất nước chúng tôi đã phải trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh. Tuổi thơ của anh em chúng tôi và cuộc sống sau này gắn liền với nỗi ám ảnh của hai từ chiến tranh, cùng với đó là sự mất mát quá lớn đối với người Việt Nam, cũng nhưng những dân tộc đã trải qua chiến tranh. 

Những hình ảnh về chiến tranh mà chúng tôi đã được xem, đọc…luôn thôi thúc trong chúng tôi khát vọng hoà bình và cuộc sống bình an.

Lúc còn bé, đời sống khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, những trò chơi của trẻ con chúng tôi thời ấy thường có trò đánh trận giả, vũ khí được sử dụng cho cả hai phe là những khẩu súng gỗ, bẹ chuối…cuộc chơi từ đầu cho đến khi kết thúc chả bao giơ fmang màu sắc thù hận, mà chỉ đơn thuần là một trò chơi con trẻ…

Bây giờ khi đã trưởng thành, hai từ “Chiến tranh” vẫn còn ám ảnh trong tâm thức chúng tôi, và “Chiến tranh” theo một nghĩa nào đó vẫn tồn tại, vẫn xảy ra…súng bom vẫn nổ, máu vẫn đổ, người vẫn chết, mất mát vẫn chẳng nguôi ngoai…chiến tranh và những biến tướng của nó vẫn không ngừng mang đau khổ cho con người. 

Chúng tôi mong muốn chiến tranh chỉ như là một trò chơi con trẻ, cuộc chơi nghệ thuật, chỉ làm cho con người hạnh phúc, niềm vui  chứ không còn là khổ đau.

2 bộ quân phục của quân đội Nhân dân Việt nam và Việt nam cộng hoà được chúng xử lý bằng cách cắt, trổ từng mảnh theo những hình ảnh của chiến tranh: khẩu súng, viên đạn, bom, máy bay…và những hình ảnh hòa bình: bông hoa, con chim…đã được cách điệu ngộ nghĩnh, như những đồ chơi; sau đó dung những mảnh vải quả bộ quân phục này may, ráp vào bộ quân phục kia… 

Sau khi hoàn thành, quá tình hoán chuyển, hai bộ quân phục vẫn giữ nguyên hình dáng cũ nhưng màu sắc, họa tiết đã  thì hoàn toàn thay đổi. Bộ quân phục này có họa tiết và hoa văn của bộ kia và ngược lại. 

Bộ quân phục là sự nhận diện cơ bản của hai phía trong cuộc chiến, gợi nên cảm xúc về quá khứ với nỗi đau của đất nước; nay đã mang một hình vóc khác, ngữ nghĩa khác, mang dáng dấp của một trò chơi con trẻ, cũng như khát vọng hòa bình và hòa hợp của người Việt cũng như các dân tộc trải qua chiến tranh. 

Qua đó, chúng tôi cũng đồng thời tái dựng hình ảnh chiến tranh thông qua một dự án nghệ thuật, ở đó công chúng sẽ thấy và cảm nhận hình ảnh hai người lính không còn trên hai chiến tuyến của sự đối kháng và chết chóc, mà là của cuộc chơi nghệ thuật.

Hình tượng của tác phẩm là một cuộc chơi trong hoà bình và hạnh phúc…..

- Hình tượng cắt trổ: hình tượng các vũ khí chiến tranh được xử lý lạ hóa, trở thành những món đồ chơi không hề gây nguy hiểm

- Hình tượng khâu vá: sự hàn gắn, nỗ lực hòa hợp

- Hình tượng hoà hợp: sự hoán đổi và gắn kết của hai phía

Mô tả dự án

Dự án Trò chơi

Đây là một dự án nghệ thuật đương đại của anh em nhà họ Lê (Thanh – Hải)

Sử dụng nghệ thuật trình diễn: trong vòng 6 tháng năm 2013, hàng ngày Thanh – Hải dùng xe mô tô và di chuyển đến nhiều địa điểm của Tỉnh Thừa Thiên Huế , kết hợp trình diễn + tương tác với không gian công cộng.

Ngoài tính tương tác của tác phẩm với công chúng, những người dân ở địa phương về mối quan hệ giữa tác phẩm với cộng đồng; còn mang tính giáo dục giúp mọi người tiếp cận thêm về một lĩnh vực nghệ thuật mới.

Khối lượng tác phẩm:

Sắp đặt

- Hai bộ áo quần Thanh - Hải sử dụng trong dự án nhân bản thành 24 bộ, được đánh số edition, đi kèm với 24 kênh màu

- 1975 khẩu súng gỗ sơn mài phủ bạc 978 khẩu AR15 (USA) 989 khẩu AK (CCCR) được sắp đặt theo không gian phù hợp.

Video 24 kênh màu mỗi kênh 60 phút

- Sử dụng toàn bộ ảnh của dự án dựng thành video

- Âm thanh sử dụng trong video cho các kênh là giống nhau

Trình diễn

- Thanh - Hải trình diễn 30 đến 60 phút tại khai mạc triển lãm

 


Back
 
Copyright © 2009 New Space Arts Foundation. Design by Lucie Bouquet. Developed by sfi.vn co.,ltd