Get the Flash Player to see this player.

Paris // April 2015

CONVERSATION – RETURN

Idea: 

We converse as we breath, with a concentrated, slow, clear mind of the moment. For us, having a conversation means to return to ourselves, to our family, it’s happening in a scattered world of increasing individualism, where everything is faster.

We are twins, still we are two separate individuals. The essence of conversing is to see yourself in the other and the other in yourself.

Description:

This is a conceptual performance artwork. Le brothers (Thanh & Hai) perform according to the space they’re in, all the movements are inspired and emotional. Conversation – Return is independent of time and space.

Space and performance tools:

1. 3 framed mirrors/glasses (fixed on the ground or movable, or hung from the ceiling, they have to be vertical either way) installed at different places in the performance space.

Size: 120cm x 240cm

Glass A: transparent (two people sit on two side of the glass can see each other)

Mirror B: double-sided mirror (two people sit on two side of the mirror can see themselves, their reflections in the mirrors)

Glass C: Sitting on one side, you can see the other side, but from the other side, you cannot see this side.

2. 6 stools

Real life-sized 

 

ĐỐI THOẠI – SỰ TRỞ VỀ

Ý tưởng: 

Đối thoại trong hơi thở, với tâm thế tập trung, chậm rãi và sáng rõ của giây phút thực tại. Vì với chúng tôi đối thoại chính là sự trở về để tìm lại với chính mình, anh em, gia đình trong thế giới đang phân rã của trào lưu cá nhân hóa và tốc độ hóa.

Chúng tôi là anh em sinh đôi nhưng vẫn là hai thực thể tách rời và bản chất đối thoại chính là thấy mình qua hình bóng người khác và người khác qua bãn ngã chính mình.

Mô tả tác phẩm:

Là một tác phẩm trình diễn mang tính Ý niệm, được 2 anh em nhà họ Lê trình diễn theo văn cảnh thực tế của không gian mà chúng tôi có được, nó sẽ là một chuổi cach hình thức trình diễn theo của cảm hứng và cảm xúc mà hai tác giả lĩnh hội được trong môi trường thực hiện tác phẩm. Tác phẩm Đối thoại – Sự trở về không lệ thuộc vào thời gian và không gian.

Không gian và dụng cụ trình diễn:

1. 3 tấm gương soi có khung (được gia cố định hoặc di chuyển được nhưng phải có chân hoặc treo trên trần nhà xuống với chiều thẳng đứng) ba tấm gương sẽ để 3 vị trí khác nhau trong không gian của buổi trình diễn.

Kích thước: 120cm x 240cm

Tấm A: gương trong nhìn trong suốt (hai người ngồi đối diện nhìn thấy nhau)

Tấm B: cả hai mặt đều là gương soi (Hai người ngồi đối diện nhau đều soi gương và chỉ nhìn thấy mình)

Tấm C: Mặt a đối diện nhìn sang thấy mặt b (Mặt b người đối diện không thấy được người phía mặt a)

2. 6 ghế đẩu

Kích thước ghế thật 

 


Back
 
Copyright © 2009 New Space Arts Foundation. Design by Lucie Bouquet. Developed by sfi.vn co.,ltd