Get the Flash Player to see this player.

Hue // November 2014

[please scroll down for English]
Dấu chân độc đáo – Claudia blaesi

Tôi đã sưu tầm rất nhiều tạp chí, báo giấy, truyện tranh, bài quảng cáo, hình ảnh đồng tiền, các loại hình giấy tiền tâm linh khác nhau, những thứ mà tôi có thể tìm được. Tất cả những vật dụng, chất liệu nầy đều rất ấn tượng và mới mẻ đối với tôi. Rào cản duy nhất chính là ngôn ngữ. Tuy nhiên, tôi là một nghệ sỹ thị giác, vậy nên tôi cố gắng hiểu được câu chuyện của các hình ảnh và cách diễn đạt thị giác. Những hiện ứng thị giác mới. Đôi khi rất bất ngờ. Tôi đã tôi đã dựng lên những biểu đồ sáng tạo theo cách hiểu của mình về những hình ảnh từ phương tiện truyền thông địa phương. Tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời với những cách giải thích theo một cách rất hài hước của riêng mình với những bức ảnh tìm được. Tôi đã không chú tâm nhiều vào ý nghĩa ẩn sâu bên dưới những vật thể thị giác đó. Tôi rất muốn áp dụng đặc điểm này vào tác phẩm của mình.
Tôi đã nhái lại những hình ảnh tìm được và tạo nên một lớp màu mới phía trên sử dụng những biểu hiện cử chỉ. Tôi sẽ xây dựng ngôn ngữ nghệ thuật của tôi bằng màu sắc, cọ vẽ graffiti và nhịp điệu thi vị của mình để chuyển tải lên những tấm canvas với hình những hình vẽ hoà giai điệu.
Trong những lần đi dạo quanh thành phố, kỷ niệm trở nên mờ nhạt với hình ảnh đáng kính của lá cờ Việt Nam. Khi tôi nghĩ về những bảng màu, cọ vẽ của tôi chạm vào hai màu vàng, đỏ, những đường nét không che đậy dần hiện lên trên những tấm canvas của mình.
Tôi thực sự hạnh phúc khi ở đây!

Unique footprint – by Claudia Blaesi

This is a personal cultural collection of media impression.
In my thoughts of expression about media, culture is reflected on my artwork.
My previous work was abstract paintings, oil on canvas, large size and very impulsive as well as expressive.
This residency drive me to explore a new body of work. The place seems to be a wonderful chance to explore a new kind of artwork. I decide to work on cultural collection of media sources. And this work is addressing towards Vietnamese cultural connotation. My artistic soul is driving me to find social media interpretation in many places at Hue City.
I was collected different magazines, newspapers, comic books, journal, advertisement, currency impression, ritual paper a.s.o., just what I could find.
All the material is really very impressive and new to me. The only barrier is language. But I am a visual artist, so I try to read the visual story and visual interpretation in it. New visual effects. Sometimes very surprising.
I builded my understanding of the local media images in my own creative diagram.
I had a lot of fun with some humorous interpretation of founded pictures.
Myself did not bother about engraving the meanings underneath of the
visual-object. I would like to use that quality on top of my work of art.
I did a mockery with the found images and create a new layer of gestural expression.
I’ll elaborate my artistic language with colour, graffiti brush and my poetic rhythm get express on the canvas with doodling of music.
In my walking tour, memory begun to blur with respectable Vietnam flag.
When I think about colour palates that time my brush touch the red and yellow colour and unconcealed way come up on my canvas.
I am happy to be here!

[please scroll down for English]
Những đồng xu – Satadru sovan Banduri

Những đồng xu,
Một đồng xu không chỉ
Là lịch sử mà còn là một sự bí ẩn
Là sự sáng tỏ của cấu trúc gen người hay âm điệu của lịch sử xã hội.
Vật thể - một đồng xu với tôi không phải là việc đúc … đánh dấu, sắp đặt, nhận lấy hay trao đổi
Những đồng xu là hai mặt của những nghịch lý bí ẩn, như cà phê của buổi tối hay nước ép vào buổi sáng… Những đồng xu là sự suy cứu về mâu thuẫn của những giả thuyết…
Ôi Debonair, bạn như tồn tại trong những nếp gấp của bộ não tôi, giao điểm của đời sống văn minh, tự chủ, tự tin, quyến rũ, nhã nhặn, lịch lãm, bóng bẩy, thanh lịch, phong cách của đương đại.
Tại sao?
Là một học giả, dự án của tôi là một sự thay đổi những tâm lý luôn gắn liền với địa lý của con người. Dự án của tôi muốn cho thấy rằng sự mất phương hướng cho phép những khả năng của những phát kiến mới. Theo những người tin vào tính quyết định của môi trường đến hành vi của con người, bằng việc cắt và dán những hình ảnh xã hội, tôi mong muốn thể hiện một cách nhìn khác về nét đẹp của cả hai đất nước.
Ở đâu?
Delhi – Hue … Ấn Độ… Việt Nam. Tâm hồn tôi kéo tôi đến khám phá cái cội nguồn gốc rễ dân tộc của văn hoá phương Đông của châu lục.Tác phẩm của tôi bắt đầu nhoà đi với những phong tục văn hoá và sự biến đổi xã hội sống.Tác phẩm đa ngành của tôi cũng mang tính hợp tác, cởi mở, có tính toán.
Delhi – Hue – Delhi là một nghiên cứu cộng đồng mang tính chất hợp tác. Một sự giao thoa giữa hai nền văn hoá từ tác phẩm đang hoàn thiện của tôi với những đối thoại xã hội , dân tộc của hai đất nước, Ấn Độ và Việt Nam.

Như thế nào?
Tác phẩm của tôi là sự thực hành của nghệ thuật đa ngành, đa phương tiện mới.Trong tác phẩn của tôi, sự thực hành là một quá trình hợp tác của nhiều người và sự thẩm thấu về văn hoá.Cuộc đối thoại độc đáo đã hồi sinh tôi và thúc đẩy tôi tiếp tục hoàn tất tác phẩm của mình.Hoạt động vì xã hội và tham gia văn hoá là yếu tố trung tâm của tác phẩm.Tôi sử dụng nhiều loại hình phương tiện trung gian như đối thoại cho đến nghệ thuật qua ống kính cho đến chủ nghĩa hiện thực đan xen kỹ thuật công nghệ. Tôi cũng đồng thời thể hiện mình qua tác phẩm sắp đặt, video nghệ thuật, nghệ thuật âm thanh, Led-techno, Led-trans-lite, Led twinkle light và trình diễn ngẫu hứng.
Cái gì?
Đối tượng trong tác phẩm của tôi bao gồm những thay đổi của xã hội-văn hoá trong một xã hội toàn cầu hoá, sự vận động hậu internet. Cụm từ tôi sử dụng “tự do mở ra ảo giác”, là nguyên tắc căn bản của công dân mạng hay những mạng xã hội nguồn mở. Tôi cảm thấy rất tò mò với việc làm thế nào những trải nghiệm văn hoá đã tạo nên tất cả chúng ta, nơi mà những sự khác biệt hoà vào lẫn nhau, là nơi những hình thái văn hoá độc đáo, pha trộn và khác thường hoà trộn với ngôn ngữ giới tính xuyên văn hoá. Tác phẩm của tôi bao quanh những hoạt động vì xã hội và tham gia văn hoá. Tại NSAF, Hue, dự án của tôi nói về TỆ NẠN BUÔN BÁN NGƯỜI và NAM TÍNH.

Debonair coins by Satadru sovan Banduri


The coins ,A coins is not only
is history but also mystery.
is a ray of geographical genealogy as well music of social history .
The object - a coin for me not mint …stamp,devise, conceive or exchange
Coins is  both side of enigmatic paradox like evening coffee and morning juice…..Coins is oxymoron speculation of hypothesise …..
Oh Debonair you are in my mind as fold of levee (edge) where is collective position of cultured, self-possessed, confident, charming, gracious,  gallant, polished, elegant, stylish life style of contemporarily.

Why?
As a scholar, my portrayal is a psycho-geographical relocation of humankind. The claim of my enterprise is that disorientation allows for the possibility of new discoveries. So according to a Situationist framework, by cutting and re-pasting social depict I wish to express an alternate reading of the aesthetic of both countries.
where?
Delhi - Hue …..India …Vietnam  my soul drag me to explore ethnological grass-root cultural of  continent. My work begun to blur with cultural practice and social metamorphose. My multi -disciplinary work also collaborative affably calculative.  Delhi -Hue -Delhi is cooperatively community research.The Cross Cultural emerge from my continuing work with  social ethnic and dialogue between two Countries then India and Vietnam.
How
My work is multi-disciplinary new media art practices. In my art praxis is also fellow collaborative as well calculative of cultural. The Cutting Edge dialogue revitalises me and motivates to continue my art implementation. Society-activism and participatory cultural is my core element of my work.I work with many discourse of medium like dialogue to Lens- based art to Techno-soft-realism. My voicing is also installation ,video art ,sound art, Led-tecno,Led-Trans-lite , Led twinkle light and Improvised performance.
what
The subject matters in my work involves socio-cultural changes in a global society, the post cyber movement. What my terms as ‘psychedelic openness’ is according to me, the fundamental principle of the Netizen as well open source social networking. I am  inquisitive in how cultural experiences have shaped us all, where these distinctions overlap, and where unique, hybrid and unconventional cultural forms emerge with a trans-cultural gender vocabulary.My  art practice about to Society-activism and participatory cultural. At NSAF, Hue my project is Gyneomastia ,HUMAN TRAFFICKING and Masculinity.Back
 
Copyright © 2009 New Space Arts Foundation. Design by Lucie Bouquet. Developed by sfi.vn co.,ltd