Get the Flash Player to see this player.

Hoi An // September 2018

[please scroll down for English]

 

Dự án Lan – Lan 

Sắp đặt

24 bức 40x80x5 cm 

2018 

 

Con người luôn luôn song hành với tự nhiên đặc biệt là thiên nhiên. Ở đó sự hoà hợp là một vấn đề bức thiết của con người “Lan – Lan” là một dự án kết nối cấu trúc tổng thể của văn hoá Việt Nam cũng như Triều Nguyễn và lịch sử cận đại của Việt Nam đồng thời tương tác với tự nhiên thông quan cảm quan của người nghệ sỹ.

Chúng ta chỉ có thể tương tác và hoà nhập với thiên nhiên chứ không thể ép buộc và cưỡng chế thiên nhiên để làm được điều đó chúng ta cần một sự kết nối bằng tình yêu cũng như sự kết hợp không khiêng cưỡng tạo thành một câù nối mà ở đó sự kết nối thành một hệ thống tổng thể.

Thân phận con người cũng giống như một nhành lan ở đó chúng ta phải nỗ lực để sống để tồn tại và điều đó nó song hành với tự nhiên. Nếu bạn chống lại nó đi ngược lại với tự nhiên bạn sẽ tự diệt.

Chúng tôi kết hợp vẽ đẹp của thiên nhiên vào trong tác phẩm như một sự giao thoa giữa con người với vũ trụ này.

 

 

Project Lan - Lan (Orchids)

Installation

24 frames 40x80x5 cm

2018

 

Man is always accompanied by nature, especially nature. Where harmony is a matter of urgent human "Lan - Lan" (Orchids)is a project that links the overall structure of Vietnamese culture as well as the Nguyen Dynasty and the modern history of Vietnam at the same time interact With the nature of the visual perception of the artist.

We can only interact and integrate with nature, but we can not force and coerce nature to do that. We need a love connection as well as a non-compassionate union to form a force. The connection where the connection is a global system.

Human flesh is like a branch of orchids where we have to work to live to survive and that goes along with nature. If you fight it against nature you will kill yourself.

We combine the beauty of nature into a work as a human-space interaction.

---------------------------------

Nguyen Trung Bao

Hoi An city  03nd September 2018

 

Le Brothers' first contemporary art exhibition in Hoi An

 

For the first time, the Le Brothers Le Ngoc Thanh - Le Duc Hai is holding a contemporary art exhibition in Hoi An. The project of twin brothers Thanh - Hai called "Lan - Lan" is an installation project that combines sculpture arrangements with orchids among one of the most beautiful and largest houses in Hoi An. "Lan - Lan" is a project that links the overall structure of Vietnamese culture as well as the Nguyen Dynasty and the modern history of Vietnam and interacts with the nature of visual perception of the artist.

"Man is always parallel to nature, especially nature. Where harmony is a matter of human urgency. We can only interact and integrate with nature, but we can not force and coerce nature, "Le Brothers said." The human condition is like a branch of a tree where we have to work to live. to survive and that it goes along with nature. If you fight it against nature you will kill yourself. "

To do that, this pair of twin artists with love to the natural and cultural world of Vietnam has used a combination of elements Metal, Wood, Water, Fire, Earth to create the connection. an overall system for his contemporary artwork.

The main message of the exhibition that Thanh - Hai want to bring is the combination of the beauty of nature in the work as a human - space interference.

The project "Lan - Lan" will be an installation project consisting of 24 sheets of wood 40x80x5 cm with orchids.

The exhibition will open on 8/8/2018 at the Cochinchine Arts Center - 9 Nguyen Thai Hoc, Hoi An.

--------------------------------

Le Brothers

Tiểu sử

 

Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải (Le Brothers) là hai anh em song sinh, sinh năm 1975 tại tỉnh Quảng Bình, họ tạo được sự chú ý là những nghệ sĩ sơn mài Việt Nam với các chủ đề chiến tranh. Năm 2000, cả hai tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Huế, nơi Thanh - Hải học sơn mài và sơn dầu.

Sau hội hoạ, các nghệ sĩ bắt đầu sáng tác và tham gia các buổi trình diễn và các tác phẩm video với chủ đề nổi bật là ẩn dụ về sự giống nhau. Nhiều tác phẩm của họ nói về vấn đề miền Nam và miền Bắc Việt Nam và những nơi khác bị chia cắt. Le Brothers được biết đến với cách tiếp cận độc đáo về lịch sử, bản sắc và cách diễn giải của quá khứ trong hiện tại.

Le Brothers đã triển lãm và trình diễn trên toàn quốc và quốc tế, bao gồm The Nord gallerie ở Berlin (2018), Vietnam Eye in START tại Phòng trưng bày Saatchi ở London (2017) Trung tâm Nghệ thuật Jim Thompson tại Bangkok (2016), Bảo tàng Nghệ thuật Gwangju (2016), Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Kumamoto ở Nhật Bản (2015), Buổi biểu diễn trực tiếp Biennale 2015 tại Canada, Palais de Tokyo ở Paris (2015), Bảo tàng Queens (2015), Hiệp hội nghệ sĩ thị giác Croatia tại Zagreb ( 2015), Iran CP Biennale (2014), Không gian nghệ thuật FreeS tại Đài Bắc, Đài Loan (2014), Singapore Biennale (2013). 

Các tác phẩm của họ nằm trong nhiều bộ sưu tập tư nhân và bảo tàng quốc gia và quốc tế, bao gồm Nghệ thuật Đương đại Singapore, Bảo tàng Nghệ thuật Gwangju và Trung tâm Nghệ thuật The Jim Thompson

Le Brothers cũng đã kết nối các nghệ sĩ trên khắp thế giới thông qua chương trình nghệ sĩ nhiệm trú đầu tiên của Việt Nam do hai an em đồng sang lập là Quỹ không gian nghệ thuật mới, được ra mắt vào tháng 4 năm 2008, bắt nguồn từ từ một phòng trưng bày mà họ thành lập vào năm 2000.

 

Le Brothers

Bio

Thanh Le Ngoc and Hai Le Duc (Le Brothers), born in 1975 in the Quang Binh Province, were first noticed as the artists of Vietnamese lacquer painting of war topics. In 2000 both graduated from the Hue College of Arts where Le Ngoc Thanh studied lacquer painting and Le Duc Hai oil painting.

After painting, the artists started creating performances and video works highlighting the metaphor of similarity. Many of their works speak of the issue of Southern and Northern Vietnam and other places that were or are divided. The Le Brothers are known for their unique approach to history, identity and the interpretation of the past in the present.

Le Brothers have exhibited and performed nationally and internationally, including, The Nord gallerie in Berlin (2018), Vietnam Eye in START at Saatchi Gallery in London (2017)  The Jim Thompson Art Center in Bangkok (2016), 

Gwangju Museum of Art (2016), Kumamoto Contemporary Art Museum in Japan (2015),The Live Performance Biennale 2015 in Canada, Palais de Tokyo in Paris (2015), Queens Museum (2015), the Croatian Association of Visual Artists in Zagreb (2015), Iran CP Biennale (2014), FreeS Art Space in Taipei, Taiwan (2014), Singapore Biennale (2013). Their works are in numerous national and international private and museums collections, including the Singapore Contemporary Art, Museum Gwangju Museum of Art and The Jim Thompson Art Center

The Le Brothers also have been connecting artists across the world through Vietnam’s first artists-in-residence program, the New Space Arts Foundation, which they launched in April 2008, from a gallery they founded in 2000.

The Le Brothers live with their families in Hue, Vietnam. 

PRESS:


1. https://vtv.vn/vtv8/khai-mac-trien-lam-tac-pham-nghe-thuat-duong-dai-lan-lan-20180909084002706.htm
2. http://baovanhoa.vn/V%C4%83n-Ngh%E1%BB%87/M%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADt-Nhi%E1%BA%BFp-%E1%BA%A3nh/trien-lam-lan-lan-cua-cap-nghe-si-song-sinh-le-brothers

3. https://dulich.laodong.vn/tin-tuc/ve-hoi-an-ngam-lan--lan-cua-anh-em-le-brothers-629930.html

 

 

 


Back
 
Copyright © 2009 New Space Arts Foundation. Design by Lucie Bouquet. Developed by sfi.vn co.,ltd