Get the Flash Player to see this player.

Hue // December 2018

[please scroll down for English]

Triển lãm “Gặp gỡ của tình yêu”

của nghệ sỹ Léopold Franckowiak

Giám tuyển: Le Brothers 

Triển lãm khai mạc:

Vào lúc: 17h00 ngày 15 tháng 12 năm 2018

Tại: New Space Arts Foundation

Nhà số 9 xóm 3 Thôn lại Thế, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Triển lãm sẽ diễn ra cho đến hết ngày 15-01-2019.

 

Là người Pháp gốc Ba Lan, Léopold Franckowiak sống ở Lille phía bắc nước Pháp cho đến năm 2011. Nhiều năm trước đây, các tác phẩm của ông chủ yếu là sắp đặt và trình diễn. Tuy nhiên qua 7 năm sống ở Việt Nam, và dù hiếm khi vẽ trước đây, ông bắt đầu vẽ sơn dầu vào năm cuối năm 2016. Việc chuyển từ sáng tạo cho các sự kiện qua vẽ chân dung không thật sự dễ dàng. Có lẽ việc sống ở Việt Nam trong suốt 5 năm mà không quay trở lại Pháp là yếu tố quyết định dẫn đến việc Leo bắt đầu vẽ. Các tác phẩm của ông cũng mang nhiều ý nghĩa gắn liền với giai đoạn này. Trong suốt quãng thời gian năm năm đó, sự liên hệ giữa ông và bạn bè, gia đình ở châu Âu chỉ được duy trì qua những bức ảnh và tin nhắn, thư từ. Điểm đáng chú ý trong loạt tranh này là sự trộn lẫn dần dần các hình ảnh hiện tại (những hình ảnh được gửi cho ông qua Internet) và các hình ảnh trong album ảnh cá nhân của ông, ở đó có những người còn sống lẫn những người đã quá cố (như trong các bức ảnh thời thơ ấu của ông) tiếp tục tồn tại song song với nhau. Léopol bắt đầu vẽ những bức chân dung của bạn bè ở Huế cũng như ở châu Âu, trong sự trộn lẫn các khoảng thời gian và khung cảnh. Do đó, chúng ta sẽ bắt gặp chân dung những người mà ông thường gặp nhưng đó là những vào thời điểm họ còn trẻ; hoặc đôi khi là những hình ảnh của những người đã khuất nhưng được đặt trong khung cảnh Việt Nam.

 

“Rendez - Vous” Exhibition 

by artist Léopold Franckowiak

Curator: Le Brothers 

 

Time: 5:00 PM, 15 December, 2018

Venue: New Space Arts Foundation

House #9, Alley 3, Lai The village, Phu Thuong, Phu Vang, Thua Thien Hue

The exhibition runs until jannuary 15, 2019.

 

A French national of Polish origin, Léopold Franckowiak lived in Lille in the north of France until 2011. For many years, his artistic work consisted largely of creating installations and performances. For the last seven years, he has been living in Hue in Vietnam and, although he rarely painted before, at the end of 2016, he began painting with oils. The transition from creating events to painting portraits was not always smooth. It’s very likely that being in Vietnam for five years without returning to France was a decisive factor in his decision to start painting, and gave the canvases more impact and meaning since only images (and some writing, of course) formed the basis of his relationship with his friends and family back in Europe during this period. One striking aspect was the gradual merging of contemporary images - those sent to him over the Internet - with those of his personal photo album, where people both living and dead (as in the photos of his childhood, for instance) continued to exist side by side.

Léopold began to paint portraits of his friends here in Hue as well as of those in France, playing with the resulting confusion to mix periods and settings. We can thus find portraits of people he sees often, but at a time when they were younger, or some who have already departed this life that he places in a Vietnamese context.


Back
 
Copyright © 2009 New Space Arts Foundation. Design by Lucie Bouquet. Developed by sfi.vn co.,ltd