Get the Flash Player to see this player.

Hue // September 2011

Trân trọng kính mời quý vị đến dự triển lãm mỹ thuật “Một ngày mới” của các nghệ sỹ:
Phan Hải Bằng
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Hữu Trâm Kha
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Hoàng Việt
Nguyễn Việt Dũng
Trần Thanh Sơn
Võ Việt Dũng
Nguyễn Thị Thanh Mai
Phan Thanh Quang
Nguyễn Thái Quảng

Triển lãm khai mạc:
Vào lúc: 16h30 ngày 18 tháng 09 năm 2011
Tại: New Space Arts Foundation (N.S.A.F.)
Làng nghề Huế - trung tâm văn hóa Phương Nam
Tầng 2 Số 15 Lê Lợi, TP Huế
Triễn lãm sẽ diễn ra cho đến hết ngày 17-10-2011.

Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh và là yếu tố quyết định đến thành công của triển lãm này.

Đơn vị tổ chức:
- Trung tâm văn hóa Phương Nam

- New Space Arts Foundation (N.S.A.F.)
Trân trọng!

 

“Mỗi ngày là một sự mới mẻ trong tiến trình sống và sáng tạo”. Với ý niệm đó, N.S.A.F. giám tuyển và tổ chức dự án triển lãm: “Một ngày mới”-“A new day”, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật đương đại mới nhất của 11 nghệ sỹ Miền Trung hiện đang sống và làm việc tại Huế:

Họ là những người được lựa chọn trong rất nhiều các nghệ sỹ thực sự đang làm việc, sáng tạo một cách  độc lập, cởi mở…với các loại hình của nghệ thuật thị giác: hội họa, điêu khắc, đồ họa, video art, sắp đặt, mix media…trên tinh thần hội nhập với xu hướng nghệ thuật đương đại trong việc tìm tòi các chất liệu, ý tưởng, phương thức thể hiện mới mẻ…
Mỗi tác giả là một cá tính, một phong cách thể hiện ngày càng rõ nét…trong tiến tình sống và sáng tạo. Các tác phẩm của họ là những nốt nhạc cấu thành bản hòa ca trong triển lãm “Một ngày mới”- “A new day”, hát về những thăng trầm, phù du, hoan lạc … của cuộc đời, của con đường đầy chông gai và hạnh đạt của sáng tạo.

Dự án “Một ngày mới “- “A new day”, trước hết nhằm hỗ trợ các nghệ sỹ từ chỗ hoạt động sáng tạo độc lập, âm thầm ra với công chúng. Tiếp đó, triển lãm không chỉ giới thiệu tác phẩm mới, mà còn kiến tạo sự tương tác giữa những tác phẩm với nhau trong cùng một không gian; sự giao lưu giữa các nghệ sỹ với nhau nhằm tạo nên năng lượng mới cho sáng tạo.
Các Nghệ sỹ tham gia dự án “Một ngày mới”- “A new day”:
Nguyễn Việt Dũng
Phan Hải Bằng
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Hữu Trâm Kha
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Hoàng Việt
Trần Thanh Sơn
Võ Việt Dũng
Nguyễn Thị Thanh Mai
Phan Thanh Quang
Nguyễn Thái Quảng

Curator: Le Brothers- N.S.A.F.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Art Lovers,
New Space Arts Foundation requests the honor of your presence to fine art exhibition
“A NEW DAY”
Of group of various artists :
Phan Hai Bang
Nguyen Thi Lan
Nguyen Huu Tram Kha
Nguyen Thanh Trung
Nguyen Hoang Viet
Nguyen Viet Dung
Tran Thanh Son
Vo Viet Dung
Nguyen Thi Thanh Mai
Phan Van Quang
Nguyen Thai Quang

The Exhibition Opening Ceremony
Time :  16:30PM, Sunday, September 18, 2011
Venue:  New Space Arts Foundation
2nd Floor, 15 Le Loi Street,
Hue City, Vietnam

Your visit will be warmly welcome and great contribution to the success of the exhibition!
 
Co-organizers:
Phuong Nam Cultural Center
New Space Arts Foundation

“A new day always comes along with its pristine and freshness for living and creativity”, dedicating with this concept, N.S.A.F hosts an exhibition entittled “A New Day”. N.S.A.F focuses mostly on the newest contemporary arts works  from various well-known Vietnamese artists, who especially living and working in central of Vietnam, Hue City.
By eclectic range of style features, these elective artists show their independence, creativeness, and dominating characteristics to all the visual arts : painting, sculture, printmaking, video-art, installation art, multimedia…These artists also define their desires in integration with contemporary arts tendencies by originating a significant new concept, theory or technique.
Each artist has their own tones and presentation whose art works like musical notes composed  into a song that shows  difficulties, hardship, ephemeras of our life, that also shows the obstacles or even achievemences of creatitiveness.
“A New Day” aims to introduce those artists’ art works to the public and aims to please art lovers and audiences enjoy their new art-work collections. More than that, the exhibition will create an interaction amongst these artists’works in the same space.
“A New Day“‘s mission is also to create atsmosphere in which creativity, learning , discovery converge, and individuality is celebrated.
A New Day features about 11 artists :

Viet-Dung Nguyen
Hai-Bang Phan
Thi-Lan Nguyen
Huu-Tram-Kha Nguyen
Thanh-Trung Nguyen
Hoang-Viet Nguyen
Thanh-Son Tran
Viet-Dung Vo
Thanh-Mai-Thi Nguyen
Thanh-Quang-Phan
Thai-Quang Nguyen


Curator: Le Brothers- N.S.A.F.

PRESS

"Một ngày mới" ở Huế. ( www.thethaovanhoa.vn )

Xem "chuỗi" tác phẩm sáng tạo trong "một ngày mới". ( dantri.com.vn )Back
 
Copyright © 2009 New Space Arts Foundation. Design by Lucie Bouquet. Developed by sfi.vn co.,ltd